Search
  • John Elgort

חיבור גוגל אנליטיקס לחנות שופיפיי מדריך

שינויים דחופים בהטמעת הקוד של גוגל אנליטיקס עלולים לגרום לתפקוד לקוי של המעקב אחר תוצאות האתר והמבקרים, לכן חשוב לוודא שלא מותקן כבר קוד ולהתקין את הקוד שקיבלתם מחשבון האנליטיקס שלכם פעם אחת ולתמיד(כמובן שלא יישרף העולם אם יהיו שינויים מדי פעם אבל זאת ההמלצה).


שלב ראשון: וודא שלא מותקן כבר קוד אנליטיקס בחנות. שינויים דחופים בהטמעת הקוד של גוגל אנליטיקס עלולים לגרום לתפקוד לקוי של המעקב אחר תוצאות האתר והמבקרים, לכן חשוב לוודא שלא מותקן כבר קוד ולהתקין את הקוד שקיבלתם מחשבון האנליטיקס שלכם פעם אחת ולתמיד(כמובן שלא יישרף העולם אם יהיו שינויים מדי פעם אבל זאת ההמלצה). בכדי לוודא זאת לכו בחשבון האדמין שלכם בשופיפיי ל: Online store > Preferences

לאחר מכן באיזור של Google Analytics וודא שהתיבה ריקה ושלא מופיע בה מספר או קוד45 views0 comments

© 2020 by John (Motherfucking) Elgort.